Global Directions of Scientific Studies in Contemporary Public Administration: IIAS/IASIA International Congress in Bahrain

Eglė Vaidelytė, Rasa Šnapštienė

Abstract


2013 m. birželio 1–8 d. Socialinių mokslų fakulteto mokslininkų grupė dalyvavo Bahreino karalystėje vykusiame jungtiniame Tarptautinio administracinių mokslų instituto (IIAS) ir Tarptautinės administravimo mokyklų ir institutų asociacijos (IASIA) kongrese „Lyderystė ir iššūkiai viešajam administravimui“, kurį organizavo Bahreino Viešojo administravimo institutas (BIPA). Reikia pažymėti, kad minėtos organizacijos yra plačiai žinomos ir daro didelę įtaką viešojo administravimo tyrimams ir praktikai.

DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ppaa.12.3.5293


Full Text: PDF

Print ISSN: 1648-2603
Online ISSN: 2029-2872