Alkoholio žalos suvokimo įtaka blaivybės judėjimams palaikyti XIX a. ir XX a. pradžioje

Authors

  • Ilona Tamutienė Vytautas Magnus University

DOI:

https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.20.3.28520

Keywords:

blaivybės judėjimai, alkoholio žala, interesų grupės, alkoholio politika

Abstract

Šio straipsnio tikslas – atskleisti alkoholio žalos vaidmens suvokimą blaivybės judėjimų (BJ) ir juos rėmusių skirtingų interesų grupių viešosios politikos siekiniuose. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 1) aprašyti alkoholio politikos interesus; 2) atskleisti, kaip alkoholio žala buvo suvokiama klasikinio liberalizmo kontekste; 3) identifikuoti, kaip alkoholio žalą pozicionavo BJ; 4) išskirti BJ palaikiusias interesų grupes bei politinį atsaką į socialinių grupių reikalavimą. Straipsnis remiasi literatūros apžvalga bei interpretacija. Blaivybės hegemonijos (XIX a. ir XX a. pr.) laikotarpiu socialiniai judėjimai ir skirtingos interesų grupės alkoholio žalą suvokė holistiškai: pradedant geriančiuoju, bet pabrėžiant bendruomenės interesą. Klasikinis liberalizmas alkoholio žalą kitiems nei geriantysis laikė pagrįstu principu riboti geriančiojo laisvę. Atsižvelgiant į moralinį reguliavimą, blaivybė buvo dorybė ir aukštesnio statuso tapatybės bruožas, siejamas su asmens orumu, verte, produktyvumu, sveiku ir išsilavinusiu (ar to siekiančio) piliečiu.  Socialiniai judėjimai, propagavę ir palaikę blaivybę, leido žmogui rinktis tarp dviejų kraštutinių alternatyvų, iš kurių viena vedė į degradaciją, kita – į klestėjimą. Šalia BJ, kurių nariai duodavo priesaiką nevartoti alkoholio, neskatinti kitų ir propaguoti blaivybę, buvo daug juos palaikiusių interesų grupių: moterys, kurios siekė šeimos ir šalies gerovės bei savo teisių; darbininkai, kurie siekė savo teisių; kapitalistai, kuriems reikėjo blaivių darbuotojų; socialistai, kuriems reikėjo darbininkų balsų; bolševikai, kuriems reikėjo blaivių darbininkų proletarinei sąmonei ugdyti. Blaivybė buvo išsilaisvinimo iš vergijos ir baudžiavos, tautinės sąmonės ugdymo, suverenios valstybės kūrimo priemonė, skatinusi išsilavinimą ir sveikatą. Blaivybę palaikė eugenikos, higienizmo, rasės gryninimo judėjimai. Per individualų ir kolektyvinį veiksmą BL blaivų gyvenimą įprasmino kaip aukštesnių tikslų siekimo priemonę. Siekiant blaivybei tinkamos aplinkos, reikėjo griežtos alkoholio politikos: nuo griežto licencijavimo iki visiškos prohibicijos.

Downloads

Published

2021-09-28

Issue

Section

Articles