Moterų karių karjera Lietuvos kariuomenėje: moterų puskarininkių nuomonė

Authors

  • Deimantas Pleskys Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
  • Jūratė Guščinskienė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

DOI:

https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.20.3.29292

Keywords:

career, army, career of female non-commissioned officers

Abstract

Šio straipsnio tikslas – ištirti moterų karių karjeros galimybes Lietuvos kariuomenėje. Straipsnyje aptariama karjeros samprata, karių karjeros teisinis reglamentavimas. Empirinė straipsnio dalis remiasi originaliu moterų puskarininkių nuomonės tyrimu, kuris buvo atliktas 2019 m. pabaigoje mechanizuotoje pėstininkų brigados vadovybėje „Geležinis Vilkas“. Ištyrus moterų puskarininkių nuomonę nustatyta, kad teisinė bazė, reglamentuojanti karių karjerą Lietuvos kariuomenėje, yra vienoda tiek moterims, tiek vyrams, tačiau dalis tyrimo dalyvių nurodė, kad ši bazė yra nepakankamai palanki nėščioms ir vaikų priežiūros atostogose esančioms moterims, nes, pavyzdžiui, vaikų priežiūros atostogose esančios moterys neretai perkeliamos į personalo rezervą, o jų pareigas užima kiti kariai ir pan. Tiriamųjų nuomonė apie moterų galimybes, lyginant su vyrais, siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje išsiskyrė, nes dalis tyrimo dalyvių manė, jog moterų ir vyrų galimybės yra lygios visose jų profesinės veiklos srityse, o kitos teigė, kad galimybės lygios tik administravimo, aptarnavimo ir panašiose sferose. Nustatyta, kad daliai moterų puskarininkių yra sunku lygiomis sąlygomis su vyrais siekti vertikalios kario karjeros, kad mažai moterų karių užima vadovaujančias pareigas kariuomenėje, t. y. siekiant vertikalios karjeros moterys neretai susiduria su „stiklinių lubų“ fenomenu. Taip pat nustatyta, kad kariuomenėje moterims karėms egzistuoja geresnės galimybės siekti horizontalios karjeros. Prie moterų karjerą kariuomenėje skatinančių veiksnių galima priskirti jų asmeninę motyvaciją bei finansines, materialines ir nematerialines paskatas, o prie trukdančių – kariuomenėje vis dar egzistuojančius stereotipus, vadų asmeniškumus, moterų neįtraukimą į sprendimų priėmimo procesą ir kt.

Author Biographies

Deimantas Pleskys, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

Deimantas Pleskys – Logistics Department of the Ministry of National Defense Republic of Lithuania, Chief Specialist.

E-mail: deimantas.pleskys@gmail.com

 

Deimantas Pleskys – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Logistikos departamentas, vyriausiasis specialistas.

El. paštas: deimantas.pleskys@gmail.com

Jūratė Guščinskienė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Šio mokslinio straipsnio tikslas – ištirti moterų karių karjeros galimybes Lietuvos kariuomenėje. Straipsnyje aptariama karjeros samprata, karių karjeros teisinis reglamentavimas. Empirinė straipsnio dalis remiasi originaliu moterų puskarininkių nuomonės tyrimu, kuris buvo atliktas 2019 m. pabaigoje mechanizuotoje pėstininkų brigados vadovybėje „Geležinis Vilkas“. Ištyrus moterų puskarininkių nuomonę nustatyta, kad teisinė bazė, reglamentuojanti karių karjerą Lietuvos kariuomenėje, yra vienoda tiek moterims, tiek vyrams, tačiau dalis tyrimo dalyvių nurodė, jog ši bazė visgi yra nepakankamai palanki nėščioms ir vaikų priežiūros atostogose esančioms moterims, nes, pavyzdžiui, vaikų priežiūros atostogose esančios moterys neretai perkeliamos į personalo rezervą, o jų pareigas užima kiti kariai ir pan. Tiriamųjų nuomonė apie moterų galimybes, lyginant su vyrais, siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje išsiskyrė, nes dalis tyrimo dalyvių manė, jog moterų ir vyrų galimybės yra lygios visose jų profesinės veiklos srityse, o tuo tarpu kitos teigė, jog galimybės lygios tik administravimo, aptarnavimo ir panašiose srityse. Nustatyta, kad daliai moterų puskarininkių yra sunku lygiomis sąlygomis su vyrais siekti vertikalios kario karjeros, kad mažai moterų karių užima vadovaujančias pareigas kariuomenėje, t. y. siekiant vertikalios karjeros moterys neretai susiduria su „stiklinių lubų“ fenomenu. Tuo tarpu kariuomenėje moterims karėms egzistuoja geresnės galimybės siekti horizontalios karjeros. Prie moterų karjerą kariuomenėje skatinančių veiksnių galima priskirti jų asmeninę motyvaciją bei finansines, materialines ir nematerialines paskatas, o prie trukdančių – kariuomenėje vis dar egzistuojančius stereotipus, vadų asmeniškumus, moterų neįtraukimą į sprendimų priėmimo procesą ir kt.

Downloads

Published

2021-09-28

Issue

Section

Articles