Skaitymo skatinimo prоgramų rezultatų ir poveikio vertinimas

Authors

  • Audronė Rimkutė Vilnius University
  • Laura Lukoševičiūtė Vilnius University

DOI:

https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.22.1.31582

Keywords:

skaitymo skatinimas, kultūros programų vertinimas, bibliotekų valdymas, kultūros politika, reading promotion, evaluation of cultural programmes, impact of culture, library management, cultural policy

Abstract

Pastaraisiais dešimtmečiais nacionalinės skaitymo skatinimo programos daugelyje išvysčiusių šalių tapo ypač aktualia švietimo ir kultūros politikos užduotimi, kurios sprendimu tikimąsi prisidėti prie socialinės sanglaudos, gyventojų informacinio raštingumo, pilietiškumo ir kritinio mąstymo ugdymo. Augant šių programų populiarumui, daugėja ir tyrimų apie jų rezultatus bei poveikį, kuriais siekiama tiek sukurti tinkamą šių programų vertinimo metodologiją, tiek ir gauti duomenų, leidžiančių tobulinti jų priemones. Lietuvoje skaitymo skatinimo programos organizuojamos nuo 2006 m., tačiau sisteminis jų rezultatų ir poveikio vertinimas nėra atliekamas, tad nėra ir duomenų, ar šios programos pasiekia savo tikslą, kokie jų rezultatai ir poveikis. Šio straipsnio tikslas – aptarti kultūros projektų vertinimo principų taikymo skaitymo skatinimo programoms ypatumus, pristatyti jų vertinimo konceptualinį modelį bei pagal jį atlikto Lietuvoje vykdomos skaitymo skatinimo priemonės „Vasara su knyga“ tyrimo rezultatus. „Vasara su knyga“ yra didžiausią dalyvių skaičių pritraukianti skaitymo skatinimo priemonė Lietuvoje, galinti turėti žymų poveikį skaitymo populiarumui. Tyrimo metu buvo atlikta kokybinė priemonės dokumentų analizė, priemonės metu perskaitytų knygų kiekybinė bei kokybinė analizės, ir kiekybinė dalyvių apklausa. Dokumentų analizė buvo atliekama siekiant įvertinti priemonę tinkamumo kriterijumi, nusakančiu priemonės ir tų problemų, kurioms spręsti jinai inicijuota, santykį. Analizė parodė, kad skaitymo skatinimo programoje pateiktas skaitymo situacijos Lietuvoje aprašymas akcentuoja tiek skaitančiųjų kiekio, tiek ir skaitymo kokybės mažėjimą, tačiau „Vasara su knyga“ yra nukreipta tik į skaitančių žmonių skaičiaus didinimą, nekeliant su skaitymo kokybe susijusių uždavinių. Šią išvadą taip pat patvirtina priemonės metu perskaitytų ir užregistruotų knygų pavadinimų ir autorių kiekybinė bei kokybinė analizės. „Vasara su knyga“ dalyvių apklausa buvo atliekama siekiant įvertinti šią priemonę efektyvumo kriterijumi, kuris apibrėžiamas kaip priemonei iškeltų tikslų ir pasiektų rezultatų santykis. Ministerijos programoje „Vasara su knyga“ pristatoma kaip priemonė neskaitantiems ir mažai skaitantiems visuomenės nariams, tačiau apklausa parodė, kad priemonė populiaresnė tarp daug skaitančių žmonių, apibrėžiant juos pagal Lietuvoje perskaitomų knygų vidurkį, negu tarp mažai ar visai neskaitančių.

Downloads

Published

2023-03-31

Issue

Section

Articles