Naujojo viešojo valdymo modelių paieškų analizė

Alvydas Raipa

Full Text: PDF

Print ISSN: 1648-2603
Online ISSN: 2029-2872