Apmokamų vaiko priežiūros atostogų politikos vertinimas Lietuvoje

Authors

  • Rūta Brazienė Vilnius University
  • Sonata Vyšniauskienė Lithuanian Social Research Centre

DOI:

https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.18.3.24706

Keywords:

paid leave policies, evaluation of paid leave policies system, family friendly policy

Abstract

Straipsnyje yra analizuojama apmokamų vaiko priežiūros atostogų politika, aptariamas teisinis reglamentavimas, paramos šeimai sistema Lietuvoje ir bei pateikiamas apmokamų vaiko priežiūros atostogų sistemos vertinimas. Apžvelgiama naujausia ir aktualiausia mokslinė literatūra palankios šeimos politikos ir apmokamų vaiko priežiūros atostogų srityje. Remiantis Lietuvos statistikos departamento bei socialinio fondo valdybos (SODRA), darbo jėgos tyrimo duomenimis (Eurostat LFS), atskleidžiamos tėvų, turinčių vaikus dalyvavimo darbo rinkoje tendencijos bei motinų ir tėvų apmokamų vaiko priežiūros atostogų pasirinkimai ir vertinimas. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje egzistuojanti apmokamų vaiko priežiūros atostogų sistema iš esmės orientuota tik į prarastų pajamų kompensavimą tėvams, bet nesudaro lygių galimybių tolygiam abiejų tėvų įsitraukimui į vaikų priežiūrą bei dalyvavimą darbo rinkoje. Tai patvirtina ir statistiniai duomenys, kad du kartus daugiau moterų nei vyrų naudojasi apmokamomis vaiko priežiūros atostogomis, o moterų, turinčių mažamečių vaikų dalyvavimo darbo rinkoje rodikliai ženkliai mažėja. Motinų ir tėvų apsisprendimą išeiti vaiko priežiūros atostogų pirmiausiai nulemia finansiniai motyvai, sąlygoti mažesnių išmokų dydžių motinoms.

Author Biographies

Rūta Brazienė, Vilnius University

Doctor of Social Sciences, Associate Professor at the Faculty of Philosophy, Vilnius University

Sonata Vyšniauskienė, Lithuanian Social Research Centre

PhD Student, Junior Researcher at the Institute of Sociology, Lithuanian Social Research Centre

Downloads

Published

2019-12-09

Issue

Section

Articles