Karinės tarnybos ir karo šeimos pareigų derinimo sprendimai: puskarininkių atvejis

Authors

  • Mindaugas Rutkauskas Lithuanian Armed Forces
  • Jūratė Guščinskienė General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

DOI:

https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.19.3.26761

Keywords:

soldier’s family, non-commissioned officers, harmonising military service and family duties, the resiliency model of duties performance, decisions of armed forces, system of resiliency development (SRD)

Abstract

Šio mokslinio straipsnio tikslas – išanalizuoti karinės tarnybos ir kario šeimos pareigų derinimo sprendimus. Straipsnyje aptariama kario šeimos samprata, karinės tarnybos ir kario šeimos sąveika, atskleisti Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) sprendimai, susiję su karinės tarnybos ir kario šeimos pareigų derinimu. Empirinė straipsnio dalis remiasi originaliu puskarininkių nuomonės apie karinės tarnybos ir kario šeimos pareigų derinimo problemas ir LK taikomus sprendimus tyrimu, kuris buvo atliktas 2019 m. pavasarį. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad LK sprendimai yra orientuoti į paramą kariui bei jo šeimai ir yra taikomi visuose karinės tarnybos ciklo etapuose; problemiškiausios sritys, kurioms reikalingi LK sprendimai – tai tarnybos užduoties vykdymo laikas, atskirtis nuo šeimos ir tarnyba Tarptautinėse misijose (toliau – TO misijos); daugiausiai problemų kyla finansų ir ne finansų srityse.

Author Biographies

Mindaugas Rutkauskas, Lithuanian Armed Forces

Mindaugas Rutkauskas – Bachelor‘s Degree in Public Administration, the specialist of Lithuanian Armed Forces. The main research areas are problems of military service, military sociology.

E-mail: Rutkauskas01@gmail.com

Mindaugas Rutkauskas – Viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos kariuomenės specialistas. Pagrindinės tyrimų sritys yra karinės tarnybos problemos, karinė sociologija.

E. paštas: Rutkauskas01@gmail.com

Jūratė Guščinskienė, General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

Jūratė Guščinskienė – Doctor of Social Sciences, Assoc. Professor in the Department of Strategic Management, General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. The main research areas are the problems of higher education, sociology of organizations, military sociology.

E-mail: jurate.guscinskiene@lka.lt

Jūratė Guščinskienė – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Strateginio valdymo katedros docentė, socialinių mokslų daktarė. Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys yra aukštojo mokslo problemos, organizacijų sociologija, karinė sociologija.

E. paštas: jurate.guscinskiene@lka.lt

 

Downloads

Published

2020-10-15

Issue

Section

Articles