Viduriniosios kartos (gimusiųjų 1970-1984 m.) apsirūpinimo būstu galimybės Lietuvoje

Authors

  • Rasa Indriliūnaitė Vytautas Magnus University

DOI:

https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.19.3.27444

Keywords:

būstas, būsto politika, apsirūpinimas būstu, būsto nuosavybė, karta, vidurinioji karta, gerovės valstybė

Abstract

Straipsnyje analizuojamos individualaus apsirūpinimo būstu galimybės Lietuvoje, apibrėžtos po nepriklausomybės atkūrimo šalyje susiformavusiu dualistinės būsto politikos modeliu, pasižyminčiu ribota valstybės atsakomybe už gyventojų būsto poreikius ir rinkos veikėjų kontroliuojamu privačiu būsto fondu. Daugeliui modernių būsto politikos sistemų pastaraisiais dešimtmečiais išgyvenant intensyvius kaitos procesus dėl finansinių krizių padarinių ir besitraukiančios gerovės valstybės keliamų iššūkių, tiek dualistinėse, tiek ir unitarinėse būsto sistemose stebimas augantis privataus būsto sektorius, mažėjanti valstybės parama būstui. Struktūriniai darbo rinkos kaitos, taip pat demografinės struktūros pokyčiai lemia sudėtingėjantį jaunesniųjų kartų atstovų apsirūpinimą būstu. Tyrėjai sutinka, kad vyresniosios generacijos būsto sektoriuje buvo labiau privilegijuotos, savo laiku turėdamos geresnes apsirūpinimo būstu galimybes. Straipsnyje siekiama atskleisti viduriniosios kartos (gimusiųjų 1970-1984 m.) atstovų galimybių kontekstą apsirūpinant būstu Lietuvoje. Šią kartą verta išskirti, kaip atskirą kohortą ir dėl menko tyrėjų dėmesio, ir dėl aktyviuoju šeiminio gyvenimo periodu jos patirtos sparčios visuomenės kaitos bei struktūrinių ekonominių ir politinių, tame tarpe ir būsto politikos pokyčių sąlygų, kurios skiria ją nuo vyresniųjų, gyvenusių sovietinės būsto aprūpinimo sistemos aplinkoje ir jauniausiųjų kartų – socializuotų liberalios ekonomikos ir dominuojančios privačios būsto nuosavybės sąlygomis.

Author Biography

Rasa Indriliūnaitė, Vytautas Magnus University

Rasa Indriliūnaitė – Doctor of Social Sciences, Researcher at the Social Resarch Center, Faculty of Social Sciences, Vytautas Magnus University.

E-mail: rasa.indriliunaite@vdu.lt

Rasa Indriliūnaitė – Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinių tyrimų centro mokslo darbuotoja, socialinių mokslų daktarė.

El. paštas: rasa.indriliunaite@vdu.lt

Downloads

Published

2020-10-15

Issue

Section

Articles