Lyčių lygybės politikos diskursai ir procesai savivaldoje: „gyvenimiškos būtinybės pas mus šiai dienai nėra“

Authors

  • Vilana Pilinkaite Sotirovic Lithuanian Social Research Center
  • Vita Kontvainė Lietuvos socialinių mokslų centras, Sociologijos institutas

DOI:

https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.20.1.27929

Keywords:

lyčių lygybė, nediskriminavimas, lygios galimybės, diskursyvinė prieiga, lyties aspektas politikoje, savivalda

Abstract

Šiame straipsnyje pristatomi 2017–2018 metais atlikto tyrimo rezultatai apie lyčių lygybės politiką savivaldoje, analizuojant 10 savivaldybių strateginius planus ir kokybinių interviu duomenis su savivaldybių merais, administracijų, švietimo ir socialinių paslaugų vadovais ir lyčių lygybės koordinatoriais. Nacionaliniu lygiu Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas (2013) ir Darbo kodeksas (2016) įpareigoja savivaldybes ir joms pavaldžias institucijas integruoti lyčių lygybės politikos priemones. Tačiau vietos kontekstuose teisinės-politinės nuostatos gali būti įvairiai interpretuojamos (Hudson and Rönnblom, 2007). Straipsnyje, taikant politikos diskursų metodologinę prieigą, tiriami lyčių lygybės politikos diskursai: kaip vietos politikoje (ne)integruojamas lyties aspektas, tenkinant gyventojų poreikius, kokios sampratos fiksuojamos (fixing) ir kaip jos susiaurinamos (shrinking), pritempiamos (stretching)  arba nukreipiamos (bending) į kitas politikos sritis. Analizuojant savivaldos atstovų pasisakymus ir interpretacijas, atskleidžiami vietos kontekstų kultūriniai filtrai. Pastarieji leidžia stebėti, kokie aspektai skatina arba trukdo lyčių lygybės politikos priemonių integravimui (Lombardo, Meier, Verloo, 2010). Tyrimo rezultatai rodo, kad savivaldos lygmeniu lyčių lygybės politikos tikslų svarbumas yra pripažįstamas. Tačiau dažniausiai lyčių lygybės politika susiaurinama iki nediskriminavimo principų teisinio reglamentavimo rėmuose. Vietos politikos uždaviniai ir jų įgyvendinimo rodikliai  matuojami lyčiai neutraliomis sąvokomis. Kai lyties aspektas „dingsta“ vietos kontekste, siekiama paaiškinti, kad lyčių lygybė  netiesiogiai integruojama į savivaldos politiką, nukreipiama arba pritempiama prie kitų socialinių problemų sprendimo sričių.  Analizuojant interviu su savivaldybių atstovais medžiagą pastebėta, kad kultūrinės nuostatos apie moterų ir vyrų skirtumus palaiko tradicines lyčių normas ir stereotipines nuostatas ir  tai trukdo lyčių lygybės politikos įgyvendinimui.

Author Biographies

Vilana Pilinkaite Sotirovic, Lithuanian Social Research Center

Dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič - Lietuvos socialinių mokslų centras, Sociologijos institutas

El. paštas: ces@ces.lt

Vita Kontvainė, Lietuvos socialinių mokslų centras, Sociologijos institutas

Dr. Vita Kontvainė - Lietuvos socialinių mokslų centras, Sociologijos institutas

El. paštas: vita@ces.lt

Downloads

Published

2021-04-28

Issue

Section

Articles