Moralinė vaizduotė ir politinių sprendimų priėmimas: empirinio tyrimo galimybės

Authors

  • Laima Zakaraite Kauno technologijos universitetas

DOI:

https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.22.1.30550

Keywords:

moralinė vaizduotė, politinis sprendimas, politinė moralė, moral imagination, political decision, political morality

Abstract

Moralės klausimas politikoje nagrinėjamas nuo pat Antikos laikų iki šiol daugybėje tyrimų. Politinėje veikloje ir tyrimuose – srityje, kuri yra sudėtinga ir dinamiška, sprendimo priėmėjo moralinio pasirinkimo tema nuolat išlieka aktuali. Šiuolaikinės organizacijų valdymo teorijos tiria etinius aspektus, laikydamos atspirties tašku įmonės reputacijos ar finansinio kapitalo auginimą. Tuo tarpu, politikos kontekste jau nuo Niccolo Machiavelli veikalo „Valdovas“ laikų įprasta laikyti norma, kad politinės valdžios atstovai, siekdami veikti grynai efektyviai, nuo moralinių vertybių ko ne pilnai atsiriboja. Straipsnyje ieškoma teorinės tyrimo prieigos, kuria vadovaujantis būtų galima sugrąžinti moralės dimensiją į politinio sprendimo sritį. Papildomas palaikantis matmuo galėtų būti bendros gerovės argumentas, siekiant pritaikyti politinio sprendimo moralinio aspekto tyrimui konceptualų moralinės vaizduotės modelį. Moralinės vaizduotės sąvoka šiuo aspektu jau tyrinėta verslo vadybos studijose, kurios dekonstruoja ir analizuoja galimus šios sąvokos determinantus, nustatinėdamos jų hipotetines sąsajas su sprendimo priėmimu organizacijoje. Remiantis teorinėmis įžvalgomis bei empiriniais tyrimais, moralinės vaizduotės konceptualųjį modelį galima būtų panaudoti ir politinių sprendimų tyrimuose.

Downloads

Published

2023-03-31

Issue

Section

Articles