Feniksas: Pokonfliktinių kontekstų švietimo sistemos gaivinimo link

Authors

  • Ruta Mazgelyte EDU Vilnius

DOI:

https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.21.3.31002

Keywords:

ginkluoti konfliktai, pokonfliktiniai kontekstai, švietimo sistema, švietimo politika, institucionalizmas

Abstract

Ginkluotų konfliktų metu daroma žala ugdymo įstaigoms ir ugdymo procesui prisideda prie Vaiko teisių konvencijoje apibrėžtos vaiko teisės į išsilavinimą pažeidimų, nesudaromos lygios galimybės vaikams įgyti išsilavinimą, formuojasi sąlygos didėti atskirčiai. Net ir konfliktui pasibaigus švietimo sistema susiduria su iššūkiais. Šio straipsnio objektas – švietimo sistema pokonfliktiniuose kontekstuose. Straipsnyje apjungiamos autorių, aprašančių švietimo sistemos problemas pokonfliktiniuose kontekstuose, bei autorių, siūlančių prioritetų nustatymo loginį pagrindą, įžvalgos ir pateikiamas autorės adaptuotas galimas (teorinis) spręstinų švietimo iššūkių modelis. Straipsnio autorės siūlomas sprendinys, remiasi prielaida, kad pokonfliktiniuose kontekstuose veikiančios institucijos atsiduria kritiniame taške, kuriame atsiranda galimybė daryti pokyčius švietimo sistemoje. Prielaida formuluojama racionalaus pasirinkimo institucionalizmo idėjų kontekste. Rengiant straipsnį derinti dokumentinio tyrimo bei teorinio modeliavimo metodai.

Author Biography

Ruta Mazgelyte, EDU Vilnius

Rūta Mazgelytė, project manager, EDU Vilnius

E-mail: ruta.mazgelyte@vilnius.lt

Downloads

Published

2022-09-30

Issue

Section

Articles