Pirmosios 1000 vaiko gyvenimo dienų kaip viešosios politikos problemos pateiktis

Authors

  • Ilona Tamutienė Vytautas Magnus University
  • Vaida Auglytė Vytautas Magnus University

DOI:

https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.23.1.34281

Keywords:

pirmosios 1000 gyvenimo dienų, ankstyvasis vaikystės vystymas, politikos problemų pateiktys, viešoji politika

Abstract

Šio straipsnio tikslas – atskleisti mokslu grįstų pirmųjų 1000 vaiko gyvenimo dienų problemų pateiktis ir jų pozicionavimą Lietuvoje. Straipsnis remiasi naratyvine literatūros apžvalga. Duomenys analizuojami taikant viešosios politikos rėminimo prieigą, apsiribojant skirtingų problemos pateikčių (rėminimų) identifikavimu. Atliktas tyrimas leido išskirti šias pagrindinės pirmųjų 1000 vaiko gyvenimo dienų problemų pateiktis: 1) biomedicininę (pabrėžia aplinkos poveikį vaiko raidai bei jo sveikatos rezultatams ateityje); 2) socioekonominę (pabrėžia skurdo įtaką vaiko raidai, investicijų į ankstyvąją vaikystę atsiperkamumą, būsimo žmogiškojo kapitalo stiprinimą); 3) puoselėjančios globos (pabrėžia sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, mitybos, atliepiančio santykio elementų svarbą). 4) tvaraus vystymosi (pabrėžia rūpestį ankstyvąja vaikyste, būtinybę spręsti sveikatos, skurdo, aplinkos apsaugos problemas bei taikos ir solidarumo stiprinimo poreikį. Visos pateiktys sutelkia dėmesį į vaiko gyvenimo kelio perspektyvą bei tarpgeneracinę problemų prigimtį. Skirtingų disciplinų problemų pateiktys nekonkuruoja tarpusavyje, o sudaro pagrindą ankstyvosios vaikystės vystymo politikos darbotvarkei.

Tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje vyrauja išskirtinai biomedicininė problemos pateiktis. Nors Lietuvos švietimo sistemoje ankstyvasis ugdymas apibrėžiamas kaip ikimokyklinis (traktuojamas nuo vaiko gimimo), tačiau pirmųjų 1000 vaiko gyvenimo dienų ugdymo sprendiniai paliekami išskirtinai tėvų atsakomybei. Socialiniame sektoriuje pirmosios 1000 dienų labiau siejamos su apsauga nuo smurto gimus vaikui. Nėščiųjų ir vaikų prevencinė sveikatos priežiūra Lietuvoje vykdoma nusistovėjusia bendra tvarka, neišskiriant pažeidžiamų grupių ir neteikiant prioriteto pirmosioms 1000 vaiko gyvenimo dienų. Šiame lauke stokojama sisteminių tyrimų, advokataujančių koalicijų bei problemos įtraukimo į politinę darbotvarkę. Rekomenduojama finansuoti pirmųjų 1000 vaiko gyvenimo dienų tarpdisciplininius tyrimus, kurti advokataujančias koalicijas ir valstybinę pirmųjų 1000 vaiko gyvenimo dienų programą Lietuvoje.

Downloads

Published

2024-07-05

Issue

Section

Articles