Minkštosios tvaraus judumo intervencijos: klasifikacija, efektyvumui įtaką darantys veiksniai ir įžvalgos priemonių plėtojimui Lietuvos kontekste

Authors

  • Jonė Vitkauskaitė-Ramanauskienė Kaunas University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.21.3.30514

Keywords:

judumo elgsena, tvarus judumas, minkštosios intervencijos, psichologiniai veiksniai, sprendimų priėmimo procesai

Abstract

Minkštosios tvaraus judumo priemonės gali padėti siekti klimato kaitos tikslų Lietuvos kontekste. Norėdami pateikti rekomendacijas apie efektyviausias priemones, tyrėjai kuria ir testuoja įvairaus masto ir tipo intervencijas. Kadangi Lietuvoje ši praktika nėra plačiai taikoma, minkštųjų tvaraus judumo priemonių plėtojimui ir taikymui Lietuvos kontekste naudinga remtis užsienio mokslininkų atliktais tyrimais. Literatūroje judumo elgsenos intervencijos dažnai klasifikuojamos pagal vidinį kintamąjį, į kurį jos yra nukreiptos. Kaip alternatyva šiame straipsnyje yra siūloma klasifikacija pagal sprendimų priėmimo procesą – sąmoningą ir automatinį. Teigiama, kad tokia klasifikacija leidžia išplėtoti įvairiapusiškesnes priemones. Siekiant palyginti skirtingų intervencijų efektyvumą, dažnai atliekama kiekybinė literatūros analizė. Tačiau minkštųjų judumo elgsenos intervencijų efektyvumą ir jį atspindinčius rodiklius dažnai lemia aplinkybės, kurių nepavyksta užfiksuoti kiekybiniais matavimais. Tai trukdo numatyti galimą tam tikros intervencijos pagrindu sukurtos priemonės poveikį skirtinguose kontekstuose. Todėl buvo atlikta dvidešimties minkštųjų judumo elgsenos intervencijų analizė, kurios metu kokybiškai išanalizuotas į abu sprendimų priėmimo procesus nukreiptų intervencijų efektyvumas ir identifikuoti jam įtakos turintys veiksniai. Rezultatai atskleidė, kad minkštųjų intervencijų efektyvumui įtakos turi socialinis ir infrastruktūrinis kontekstai, kuriuose buvo atliktas tyrimas, pradinė tyrimo dalyvių judumo elgsena, neseniai pasikeitusios jų gyvenimo aplinkybės ir teikiamos informacijos aktualumas, o intervencijos rezultatus lemia tai, kada buvo matuotas efektyvumas bei analizuojami kelionių tipai. Šie veiksniai apsunkina reikšmingą į skirtingus sprendimų priėmimo procesus nukreiptų intervencijų efektyvumo palyginimą. Vis dėlto tyrimo rezultatai pagrindžia teiginį, kad abiejų tipų priemonės yra reikalingos skatinant tvarią judumo elgseną, todėl turėtų būti taikomos kartu. Remiantis rezultatais pateikiamos rekomendacijos minkštosioms judumo elgsenos priemonėms plėtoti Lietuvos kontekste.

Downloads

Published

2022-09-30

Issue

Section

Articles